Bærekraft og miljøpolicy for Blå Bolig

Blå Bolig er på vei mot grønn omstilling

Bærekraft handler om å ta ansvar for fremtiden og legge til rette for en utvikling som ikke går på bekostning av miljø og ressurser. Vi i Blå Bolig AS er opptatt av å sette bærekraft i fokus i alt vi gjør og jobbe kontinuerlig med klima, miljø og arbeidsmiljø i vår drift.

Vi forplikter oss til å:

  • Ta bærekraftige valg i de små tingene vi gjør hver dag, som å redusere papirforbruk og bruke resirkulerte materialer der det er mulig.
  • Tenke bærekraftig i de større beslutningene vi tar, som å velge miljøsertifiserte leverandører og produkter med lav miljøpåvirkning og lang levetid.
  • Tilby våre kunder bærekraftige og miljøvennlige alternativer som gjør det enkelt å ta ansvar for klima og miljø.
  • Skape et trygt og godt arbeidsmiljø for våre ansatte og etterstrebe et lavt sykefravær.
  • Aktivt jobbe for å redusere vår påvirkning på miljøet og forbedre vår bærekraftige praksis ved å evaluere og videreutvikle våre rutiner og tiltak kontinuerlig.

 

Vi vil:

  • Samarbeide med leverandører og partnere som også har fokus på bærekraft for å skape en mer bærekraftig verdikjede.
  • Fremme bevissthet om bærekraft og oppfordre til bærekraftige handlinger både blant våre ansatte og i lokalsamfunnet

 

Vi erkjenner at bærekraft er en kontinuerlig prosess, og vi vil fortsette å jobbe mot å oppnå våre miljømål. Vi vil også ta ansvar for å informere og opplyse våre kunder, samarbeidspartnere og interessenter om vår bærekraftspraksis og oppfordre dem til å delta i vår felles innsats for å skape en bærekraftig fremtid.

Banner til web 3 - vi er sertifisert

Miljøfyrtårn

Blå Bolig er Miljøfyrtårn-sertifisert! 

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.  

Vi oppfordrer alle bedrifter til å ta steget mot en bærekraftig fremtid! 

Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Loven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

Her finner du vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for perioden 01.07.22 – 31.12.22

Informasjonsplikt

Loven sier at alle kan stille oss spørsmål om hvordan vi jobber med grunnleggende menneskerettigheter på generell basis, samt informasjon knyttet til varer eller tjenester som vi tilbyr.

Henvendelse om dette kan sendes til [email protected].

Vi vil gi tilbakemelding innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt.